DAB info

DAB-i-bilen780x113
Vi har et stort utvalg i DAB/DAB+ løsninger i bil. Vi kan tilby mange spillere med DAB/DAB+. Vi har flere løsninger for å integrere DAB/DAB+ i fabrikk monterte (OEM)spillere i bil. Vi har også flere typer antenne løsninger for DAB/DAB+ radio.
Vi monterer både i bil og båt.

De riksdekkende FM-nettene blir slukket i 2017. Slukking skjer region for region og vil pågå i omlag 11 måneder.
www.regjeringen.no/nb/aktuelt/radiodigitaliseringen-skjer-i-2017/id2406145/

Trykk på linken under for å kunne se dekningskartet på DAB signaler i Norge.
http://radio.no/dekning